Kontakt

Dagmar Chromá

Pata (okres Galanta), Slovensko

tel.č.: +421 901 701 827

e-mail: florentine.rose.sk@gmail.com

FB: CHS Florentine Rose, SK